masha naturals

Daniel_Angermann_half_portrait01 masha naturals
2008, Daniel Angermann, Fotografie, Koeln, trash